Közgyűlési észrevételek!

A társasházkezelő egyik legfontosabb feladata: megszervezni az Éves beszámoló közgyűlést. Ennek ellenére, a társasházkezelőnek, vagy más néven a közös képviselőnek nem kötelező jelen lennie a közgyűlésen.

A hagyományok, és a tulajdonosi eszközpark korlátozottsága miatt,  az a szokás terjedt el, hogy a közös képviselő is jelen van a közgyűlésen. Természetesen ez nem árthat, hátha van felé valamilyen kérdés is. A tulajdonosi közösségnek azonban nem szabad hagynia, hogy az egész közgyűlést a közös képviselő véleménye dominálja. Erről szólt partner oldalunk korábbi írása is: “Nem magánest! Közgyűlés!” címmel

A közgyűlés a legfőbb döntéshozó szerve a társasházi közösségnek, de azt nem szabad elfelejteni, hogy a közgyűlés az szervezeti-működési szabályzat megalkotásával szűkítette, korlátozta a saját hatáskörét. Tehát a közgyűlésen érdemes olyan dolgokról egyeztetni, ami valóban közgyűlési hatáskör, és máshol már nem került szabályozásra.

Elmondható, hogy az alábbi témák tartoznak a társasházi közgyűlés témakörébe:

  1.  a társasház szerveinek, a közös képviselet megválasztása és visszahívása;
  2.  a közös tulajdonban álló ingatlanrészek és műszaki tartalmakkal kapcsolatos feladatok meghatározása;
  3. a közös tulajdon miatt keletkező költségek felosztása és a kötelezettségek telesítésének módja;
  4.  közös tulajdon használata és hasznosítása;
  5. beruházások során előre nem látott többlet költségek megvitatása.

A társasház tulajdonosi közösségének érdemes ezt a tagolást elvárnia a választott tisztségviselőktől, így a közös képviselőtől is, valamint érdemes a számvizsgáló bizottságnak is így ellenőriznie a dokumentumokat.

Ebből következik, hogy vannak olyan ügydarabok, döntések, amelyek sem a közös képviselet (ideértve az intéző bizottságot), sem a számvizsgáló bizottság nem gyakorolhat, csak és kizárólag a közgyűlés. A gondolatban az is benne van, hogy a közös képviselet felhatalmazása is a közgyűlési határozatok végrehajtására terjed ki, tehát a ház képviselete a társasházkezelő részéről sem teljes, vagy szabályok nélküli.

Végezetül arra biztatok minden társasház albetétek tulajdonosait, hogy a közgyűléseken vegyenek részt, akár meghatalmazással. A tulajdonosok részvétele és aktivitása az első lépés ahhoz, hogy a tulajdonosi döntések érvényesüljenek a társasházakban.