Társasházkezelés – társasház ellenőrzés

A társasház ellenőrzés feladata bizalmi pozíció. A társasház feladati közül a legfontosabb a számvizsgáló bizottság feladatainak megszervezése. A számvizsgálás annyira bizalmi pozíció, hogy szinte minden érdekérvényesítés a számvizsgálók rátermettségén múlhat. Sajnos a közösség nem minden esetben helyezz arra hangsúlyt, hogy megfelelően felkészült személyeket válasszon számvizsgálónak. Sokszor a számvizsgáló bizottsági tagok is vélt döntési jogköröket vindikálnak maguknak. Sokszor elhangzik, hogy „csak” 25 albetét felett kötelező a számvizsgáló bizottság. Nem szabad elfeledkezni azonban arról sem, hogy a számvizsgáló bizottsággal nem rendelkező társasházak közössége is ellenőrizze a közös képviselő ügyintézését, a törvény felhatalmazást ad a tulajdonostársaknak, hogy a szervezeti-működési szabályzatban a közösség által felhatalmazott tulajdonostárs lássa el az ellenőrzési feladatokat.

Jogkörét tekintve a számvizsgáló bizottság ellátja a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság, mint ügyintéző szerv, és szintén a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság elnöke, mint képviselő szerv ellenőrzését és felügyeletét.

Nagyon röviden ismertetve a társasház ellenőrzés feladatait:

  1. bármikor ellenőrizheti az ügyintéző szerv tevékenységét, továbbá havonta a közösség pénzforgalmát,
  2. javaslatot tesz a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság elnökének (képviseleti szerv) díjazására,
  3. a számvizsgáló bizottság a közgyűlés tevékenységével kapcsolatban is rendelkezik jogkörrel:
    a) így véleményezi a döntéshozó szerv elé terjesztett javaslatokat, a költségvetést, az elszámolást, valamint a belső szabályok alapján végzi a rábízott feladatokat;
    b) meghatározott esetben közgyűlési összehívási kötelezettsége is lehet.

A közös képviselő részéről a számvizsgáló bizottságnak, hogy ellenőrzéseit el tudja végezni kellő időt és alkalmas helyszínt kell biztosítani. Arról is gondoskodni kéne, az ellenőrök a felmerülő kérdéseikre azonnal választ kapjanak. Érdemes az ellenőrzésekről jegyzőkönyvet is felvenni.

Fontos megemlíteni, hogy a AB 36/1994 (VI.24), a határozatban a véleménynyilvánítással kapcsolatban kifejtette, hogy a társasházi közös képviselő a társasház tulajdonosok között közszereplőnek minősül, így fokozott mértékben kell tűrnie a tulajdonostársak részéről kinyilvánított és a közös képviselői tevékenységhez kapcsolódó kritikát. A kritika tűrése a számvizsgáló bizottságra is igaz lehet.

A számvizsgáló bizottság is felelősségre vonható abban az esetben, ha gondos ellenőrzésével elkerülhető lett volna az okozott kár, vagy a jogsértés. Tehát ellenőrzési feladatok nem csak jogokkal, hanem kötelezettségekkel is járnak.

A pénzed gyakorlati értéke annak függvényében sokszorozódik meg, hogy hány tényező felett gyakorolsz ellenőrzést az alábbiak közül: mit csinálsz, mikor csinálod, hol csinálod és kivel csinálod. Én ezt „szabadságszorzónak” nevezem. Timothy Ferriss

www.tarsashazipolgar.hu oldal cikke alapján.