Társasház – közös képviselet – jegyzőkönyv – hitelesítés

Ha a társasházkezelés jegyzőkönyv hitelesítése során a következő kérdés jön elő:

Mit tehetek, ha a jegyzőkönyv hitelesítő nem akarja aláírni a jegyzőkönyvet?

Az alábbi válasz adható

Meg kell kérni egy másik tulajdonost, aki szintén részt vett a közgyűlésen, hogy hitelesítse a közgyűlés jegyzőkönyvét. Az új felkérés okait érdemes rögzíteni külön jegyzőkönyvben, illetve a jegyzőkönyv aláírás megtagadásról is érdemes feljegyzést, vagy szintén jegyzőkönyvet készíteni. Fontos, hogy erőltetni nem szabad hitelesítés aláírását, hiszen az nem közös képviselő dolga.

Még is mi van, ha nem írja alá, hiszen van hangfelvétel?

A hitelesítés elmaradásának a jegyzőkönyv bizonyító erejét érintően van jelentősége. Két tulajdonos aláírása teljes bizonyító erejű okirattá alakítja a jegyzőkönyvet. A hitelesítő amolyan tanúféle ebben az esetben, aki igazolja az elhangzottak hitelességét. Tehát azt igazolja, hogy akkor és úgy hangzott el a közgyűlésen, ahogyan a jegyzőkönyvben benne van.

A nem hitelesített közgyűlési jegyzőkönyv nem minősül teljes bizonyító erejű okiratnak. Tehát, ha nem írja alá két fő, akkor nem fog bizonyító erővel bírni arra nézve, hogy a határozatokat a közgyűlésen hozták-e meg az adott tartalommal. Sokszor elhangzik, de van hangfelvétel. Bizony van, de annak elkészítéséhez is a közgyűlésen járultak hozzá, és a hangfelvétel készítéséhez is bizonyítani kell hozzájárulást, amely az aláírás hiányos jegyzőkönyv miatt igen nehézkes is lehet. Amíg nem bizonyítjuk a hozzájárulást a hangfelvétel sem számít szabályszerű bizonyítéknak.

Mi is történik akkor, ha valaki vitatja a jegyzőkönyvet, vagy fel kell használni a közgyűlési jegyzőkönyvet?

Tehát a két hitelesítő aláírásával rendelkező közgyűlési jegyzőkönyv esetén a jegyzőkönyv tartalmát vitató felet terheli a bizonyítás. Ha a közgyűlési jegyzőkönyv nem rendelkezik legalább két hitelesítő aláírásával, akkor a közösség képviselőjét terheli a bizonyítása. A hitelesítő – véleményünk szerint – nem tagadhatná meg a hitelesítést, mivel egyoldalúan kötelezettséget vállalt az aláírásra, amikor jelentkezett a hitelesítő feladatok ellátására. Természetesen a hitelesítő odaírhatja a megjegyzéseit, hogy mivel nem ért egyet a közgyűlési jegyzőkönyvben.

Fontos!, hogy a bizonyító erőhöz az is szükséges (2018.01.01-től), hogy a hitelesítő saját kezűleg írja a jegyzőkönyvere a nevét, és a lakcímét. Az aláírás elmaradása a közgyűlési határozatokat nem teszi érvénytelené, és a közgyűlési határozatok végrehajtását nem is gátolja. Összefoglalva egyetlen egy dolgot eredményez, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv teljes bizonyító ereje nem jön létre. A bizonyító erő elmaradása okozhat kellemetlen perceket.

Legyen kőtáblád vagy jegyzőkönyved, melyet éjjel-nappal veled hordozz, melyre, ha mi olyas dolog eszedbe jut éjszaka, jegyezd le és reggel ágyadból felkelvén, írd jobban le, hasonlóképpen, ha erdőn, mezőn jársz is.Apáczai Csere János

tarsashazkezeles-jegyzokonyv-hitelesitese